Skrzynie biegów

Miasto - woj.

Autonaprawa

Kategoria: silniki, mechanika, skrzynie biegów, stacje obsługi

Kuropatwia 12, Wrocław
tel. 71 328 71 76


Oznacza wyjazd ze strefy zamieszkania. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
Wskazuje wyznaczony na jezdni pas ruchu przeznaczony dla pojazdów wskazanych na znaku.
Oznacza wyjazd z obszaru zabudowanego.
Polityka Prywatności